🌸🍃خدایا

روز دیگری از راه رسید.

امروز را با شور و شوق فراوان

از پنجره امید، شروع كنيم😍امروز خوشحال باشيد

و از کسی توقعى نداشته باشيد

چون توقع آغاز زودرنجی‌ست👌🏼قدرت بی نظیر خداوند

یکایک ثانیه های زندگى را برکت می دهد.

تا به عالی‌ترین ثمرات نیکو برسيم😍🍃