🌸🍃موفقیت

قبل از آن که تقدیر تو باشد

وابسته به تصمیم توست.

پس کاملا مصمم باش تا تقدیرت را بسازی👌🏼به این فکر نکن

که چه روزایی رو از دست دادی

به این فکر کن که

چه روزایی رو نباید از دست بدی

امروز رو با افکار گذشته خراب نکنامروزتان پر از افكار مثبت😘