اینکه مغرورید اصلا اشکالی‌نداره ولی اینکه فکر میکنین فقط خودتون غرور دارین خیلی بده