تو نمیتونی جلوی حسی رو که برای یک نفر داری بگیری، نمی تونی به خودت دروغ بگی، قلب تو حقیقتو خوب میدونه