تا دنیا بیاد قشنگیاشو بهمون نشون بده
از دست بدبختیاش مردیم!‌‌
emojiemojiemoji