یه وقتایی خودت رو بغل کن و بگو خیلی راه سخت و طولانی‌ای رو اومدی ، بهت افتخار میکنم