‌ ‌ ‌‌

تو همان “هیچی”

که هر بار از من پرسیدند به چی فکر میکنی

گفتم هیچی‌‌ .