‏زیاد بودن ، به زیادی بودن تبدیل میشه

اندازه‌ی بودنمونو بدونیم