خيلى از مشكلات دنيا حل ميشه

اگر به جاى اينكه درباره‌ى همديگر حرف برنيم با همديگر حرف بزنيم