شما رو نمی‌دونم

اما من در دنیایی زندگی میکنم که آدماش مثل سکه اند

"هم کلی زرق و برق دارن و هم دو رو"