🔸به آرامی وزن کم کنید. با اینکه کاهش وزن سریع، بسیار وسوسه برانگیز است اما این کار تنها چربی را نمی‌سوزاند بلکه بافت عضلانی نیز قربانی این کاهش وزن می‌شود.🍑با اینکه مقدار کاهش کالری و سطح فعالیت بدن جهت کاهش وزن برای هر فرد متفاوت است، اما کاهش ۵۰۰ کالری در روز از برنامه همیشگی‌تان برای شروع مناسب است (نیمی از برنامه غذایی و نیمی توسط ورزش).اکثر افرادی که رژیم مى گيرند، پس از یکسال، نیمی از وزن خود را دوباره بدست می آورند. حتی بدتر از آن، تقریبا همه کسانی که رژیم مى گيرند، وزنى را پس از ۳-۵ سال از دست داده بودند دوباره بدست می آورند.

👌🏼به همین دلیل است که متخصصان اغلب کاهش وزن با سرعت یکنواخت و آرام را پیشنهاد می کنند. اکثر مطالعات نشان می دهد که افرادی که وزن را با سرعت ثابت و آرام از دست می دهند بیشتر احتمال دارد در طولانی مدت آن را حفظ کنند.