وقتی داری میگی "بی‌خیال میگذره" حواست باشه داری شکست رو قبول می‌کنی