گاهی اوقات باید تصمیمی بگیری که قلبت رو بشکنه اما به روحت آرامش بده