❌ جالب است که برخی شبکه‌های اجتماعی خارجی حتی اجازه انتشار عکس معمولی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را نمی دهند و آن را خلاف منافع خود می دانند.
😳 چقدر عجیب است!
غربی‌ها در روز روشن ما را حذف و ***** می‌کنند، صفحات کاربری و سایت های ما را قلع‌وقمع می‌کنند، اما اگر ما راهی باز بگذاریم که آنها به صورت قانونمند در ایران فعالیت کنند، کار اشتباهی انجام داده‌ایم؟!