تو همیشه نمیتونی روز خوب داشته باشی. اما همیشه میتونی یه روز بد رو با اخلاق خوب تموم کنی