بعضی روزها آرزو می‌کنیم به گذشته‌ها برگردیم نه بخاطر اینکه چیزی رو عوض کنیم، بلکه واسه اینکه یه چیزایی رو دوباره احساس کنیم