اصالت هیچ ربطی به اینکه کجا
و تو چه خانواده‌ای به دنیا اومدی نداره،
همین که شرایطِ بد، تو رو یه آدم بد نکنه
«اصیلی»...!
emojiemojiemoji