《أنا من أولئك، ممّن يموتون حين يُحبون》من از آنهایم،

آنهایی که حین دوست داشتن می‌میرند