نمیتونم بهت قول بدم که همه مشکلاتت رو حل میکنم، اما میتونم بهت قول بدم که قرار نیست تنهایی باهاشون روبرو بشی