تصویری که می‌بینید تصویر زنی‌ست که غرور جنگ را به بازی گرفته!

زنی که بعد از حمله‌ی هوایی، روی آوارها نشسته و با خیالی آسوده، چای می‌نوشد.

باید از او استقامت و امید را یاد گرفت، و آموخت که هرچقدر هم که ویران کردند، باید با لبخند و آرامش، از لابلای رنج‌ها عبور کرد.

باید اهمیت نداد و قوی‌تر شد و جهان را به سُخره گرفت.

باید در نهایت ویرانی، پشت به دنیا کرد، روی آوار آرزوها نشست، یک فنجان چای نوشید و اجازه داد دنیا خودش را لای سیاست و دروغ و جنگ و بی‌انصافی خفه کند.که نهایت لطف ما به خودمان همین است؛ که در دل اینهمه خشم و هیاهو، گوشه‌ای بنشینیم و خودمان را آرام کنیم.

درست مانند زنی که از آوارهای جنگ برای خودش سکو ساخته، روی آن در کمال آرامش نشسته و چای می‌نوشد.