اونجا که ابی میگه:

«من از تویی که بد کردی با من،

گِله می‌کنم. دِلْ نمی‌کَنم!!»

خیلی عاشقه...

خیلی...