🔸خشکی پوست مشکلی است که بسیارى از افراد با آن مواجه مى شوند، استفاده از روغن نارگیل برای درمان خشکی پوست یکی از راه های خوب است.1️⃣ قبل از رفتن به رختخواب، روغن نارگیل گرم را به تمام بدن خود بمالید و صبح آن را بشویید.2️⃣ پس از حمام رفتن یا دوش گرفتن روغن نارگیل را روی پوست خشک خود بمالید. هنگامی که پوست بعد از حمام گرم است، روغن نارگیل بیشتر جذب می شود.💎این کار را هر روز انجام دهید.