🌾امروز حالِ خوبِتان را

نه از کسی طلب کنید.

نه برایش به این و آن رو بزنید

و نه حتی منتظرِ معجزه باشید.قدری "تلاش" کافی‌ست

برایِ داشتَن حال خوب🦋این خودِ شمایید

که می‌توانید، روحِتان را

مملو از عشق و آرامش کنید😘حال دلتون خوب عزیزان💜