‏آدم یا باید باشه

یا کلا نباشه

پاره‌وقت بودن به درد کسی نمی‌‌خوره