یه جایی یهو نگاه میکنی میبینی پیر شدیُ یه مشت احساساتِ باد کرده مونده توو دلت که بدرد هیشکی نمیخوره ، حالا هی نگو ، هی حرفِ دلتُ قورت بده