تفاوت زیادی هست بین کسی که از روی تنهایی و بیکاری بهت سر میزنه با کسی که از کارش و بقیه میگذره و كلى سختى ميكشه واسه بودن کنار تو