تو وجود هر آدمی رگه‌هایی از دگرآزاری و سادیسم وجود داره؛ می‌دونی چه وقت این حس بیدار میشه؟وقتی می‌فهمی یه نفر وابسته‌ات شده!