🌸🍃امروز

از ته دل بخند

هر چیزی را به خودت نگیر

سپاسگزار آنچه که هست باش

و برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشه



اينجورى واقعا زندگی می‌کنی😍

بازی زندگی، بازی بومرنگ‌هاست.



امروز لبخند فراموش نشه😍🌺

حال دلهاتون خوب🌻🌷