دوست داشتنت را حیف نکن!!

نمی‌گویم خرجش نکن..نه.. می‌گویم هدرش نده..

اگر می‌بینی مالِ دنیای تو نیست، اگر می‌بینی از جنس تو نیست، حرفش را نمی‌فهمی و حرفت را نمی‌فهمد...نه او را درگیر خودت کن و نه خودت را درگیر او...

ابراز علاقه به کسی که مالِ دنیای تو نیست "اسراف دوست داشتن" است..