فواید شگفت انگیز تخم مرغ برای مو👇1️⃣تخم مرغ باعث رشد موها می شود.

2️⃣ ریزش مو را محدود می کند.

3️⃣قابلیت ارتجاعی مو را افزایش می دهد.

4️⃣درخشش مو ها را زیاد می کند.

5️⃣به عنوان نرم کننده عمل می کند و می تواند موهای خشک را مرطوب کند.سفیده تخم مرغ👈🏽موهای چرب

زرده تخم مرغ👈🏽موهای خشک

تخم مرغ کامل👈🏽موهای معمولی یا ترکیبی