🔸نوشیدن چای سنبل‌الطیب می‌تواند به بهبود کیفیت خواب بدون عوارض جانبی کمک کند.🍃سنبل الطیب یک ماده‌ی خواب‌آور گیاهی است که قرن‌هاست به‌عنوان درمان بی‌خوابی استفاده می‌شود. زیرا این گیاه سطح گاما آمینوبوتیریک اسید را در مغز افزایش می‌دهد. درنتیجه فعالیت مغز کاهش یافته و فرد راحت‌تر به خواب می‌رود.😴برای درمان بی‌خوابی باید سنبل الطیب را ۲ تا ۳ ساعت قبل از خوابیدن میل کنید یا سنبل الطیب را در سه نوبت در روز مصرف کنید که مرحله‌ی آخر باید نزدیک زمان خواب باشد.