🌞هر روز صبح

که از خواب بیدار میشوی

در نظر بیاورچه سعادتی‌ست زنده بودن

نفس کشیدن

محبت ڪردن

عشق ورزیدن❤️

و دیدن دوباره عزیزان مان🌹و خدایت را برای بیداری دوباره

و یک روز زیبای دیگر

شكرگزار باش🌱خدایا شکرت بابت همه چی🌹🙏🏻