توی این دنیا 745010900000 آدم وجود داره،
همینجوری که شماره‌ها رو نادیده گرفتی و نخوندی
حرفاشونم نادیده بگیر...🌱