🔸 خانم ها نباید از مرغ های هورمونی و قسمت بال و گردن مرغ استفاده کنند.برای تسریع در فرایند رشد جوجه به بال و گردن آن ها استروئید تزریق می شود که موجب کیست، سرطان سینه و اختلال هورمون در زنان می شود.1️⃣ خانم ها نباید از مرغ های هورمونی و قسمت بال و گردن مرغ استفاده کنند زیرا چربی مرغ های هورمونی باعث تحريك رشد کیست های سینه مى شود.2️⃣ مصرف مرغ های هورمونی مخصوصا قسمت بال و گردن آن ممکن است در نازایی تاثیرگذار باشد و موجب شیوع زایمان زودرس در زنان باردار شود.