در عشق ،

باید دَرد دوری کشید ،

غمِ یار خورد ،

ترسِ رقیب داشت ،

و زیرِ بارِ این‌ همه لِه شد ..

خوشه‌ی دست نخورده‌ی انگور زیباست ،

امّا مَست نمیکند ..