🌾امروز

روز قشنگى میشه

اگه هنر اين رو داشته باشيم

که قشنگ زندگی کنیم👌🏼زیبا ببینیم

زیبا نفس بکشیم

زیبا صبور باشيم

و جز زيبايى نبینیم💐چون اعتقاد به زیبایی

زندگی را زیباتر می كند🥰