خنده فقط همون خنده‌های غیر ارادی که وقتی داری بهش فکر میکنی، لبخند رو لبات میاد emoji