من می‌فهمم زُل زدن به نورِ لعنتیِ این موبایل چشم‌هایم را آزار می‌دهد

من، می‌دانم انتظارِ بیهوده آدم‌ها را عذاب می‌دهد

و خوب می‌فهمم امواج اینترنتی برای سلامتی‌ام مضر هستند

من، چون این‌ها را می‌دانم، دائم توی این گوشی می‌چرخم...

دلم نمی‌خواهد وقتی تو اراده کردی با من حرف بزنی، زُل بزنی به موبایل و این امواج را به جان بخری و انتظارِ جوابِ مرا بکشی...

برای همین است که دائم موبایلم را چک می‌کنم...

از تلگرام به اینستاگرام، از اینستاگرام به تلگرام...