شش ماه مهربونی كن ، خوب باش ، هر كاری از دستت بر میاد انجام بده تا بفهمه دوسش داری...

دو روز که عصبی هستی ، اونوقت میگه : حالا شناختمت!