روز عرفه ، روز بخشش گناهان و اجابت دعاست🙏🌺

🙏خداوندا به حق این روز عزیز🙏

⇦به حق خط خط قرآن
⇦و به حق روح پاک محمدمصطفی(ص)

⇦هیچ خانه ایی غم دار
⇦هیچ مادری داغ دیده
⇦هیچ پدری شرمنده
⇦هیچ محتاجی ستم دیده
⇦هیچ بیماری درد دیده

⇦هیچ چشمی اشکبار ✨
⇦هیچ دستی محتاج✨
⇦هیچ دلی شکسته
⇦و هیچ خانه ایی بی نعمتت نباشه

❤️الهی آمین یا رب العالمین...❤️

عرفه بر شما و خانواده محترم مبارک🌺

دوستان التماس دعا💐🌷🎊🍬💐🌷🎈🎊🎉.🌸☘