‌‌

بعضی وقت ها فکر میکنم

همه احساساتی رو که لازمه تجربه کردم

و از اینجا به بعد دیگه احساس جدیدی نخواهم داشت.

هر چی هست فقط یه نسخه ضعیف تر از احساساتیه که قبلا داشتم...🎬 Her