همه‌ی ما

یک خیابان داریم

یک کافه

و یک عکس

که دو نفره‌هایمان را

با چشم خود دیده بودند

همیشه

آن خیابان

آن کافه

و آن عکس را داریم

اما

آن یک نفر را ...

بگذریم!

چای از دهن افتاد