🔸آموزش حركت پروانه در يوگااين حركت برای تسریع در گردش خون در اندام های درون لگن، رفع اسپاسم های عادت ماهیانه مفيد است.

1️⃣ برای شروع این حرکت روی زمین بنشینید

2️⃣ کف پاهایتان را به هم بچسبانيد، در غیر این صورت به حالت چهارزانوی باز بنشینید.

3️⃣ سپس با دست‌هایتان، مچ پا را بگیرید.

4️⃣ زانوها را با فشار دادن آرنج‌ها تا جایی که می‌توانید به طرف زمین ببرید.ستون فقرات خود را بکشید و کمر خود را کاملا صاف نگه دارید.