اونجا که نزار قبانی میگه:

"اگر برای تو خیری داشت میماند، اگر دوستدارت بود حرف میزد و اگر مشتاقِ دیدنت بود می آمد"

دقیقا همینجاش یه جوابِ بزرگ برای نصفِ سوالامونه