همه‌چیز میگذرد و فراموش می‌شود همه‌چیز

به غیر از سه چیز

بوی عطر , خنده‌ها

و قول‌هایی که به ما داده بودند...