این دایره امنی که دورمه در حقیقت و از اول بخاطر امن بودنش ایجاد نشد. صرفاً به خاطر بی حوصلگی و خستگی بود. و به مرور هی محدود تر می‌شه اونقدری که گاهی خودمم ازش می‌زنم بیرون.