هر چیزی یه تایمی داره
یه روز واست زوده
یه روز واست زشته
یه روزم واست دیره