دلیل بداخلاقی بعضیا هم

دست خودشون نیست

فقط دلتنگن

دلتنگ یه آدم

دلتنگ یه خاطره...