هیچ‌چیز غم‌انگیز تر از این نیست که

ببینی یکی با دوست صمیمیت صمیمی‌تره