" رُک بودن "

یعنی من در مورد مسائل مربوط به خودم

با صراحت جواب بدم و تعارف نداشته باشم؛ مثلا

این غذارو دوس ندارم، مهمونی نمیام

حوصله ندارم و…

" گستاخ و پرو بودن "

یعنی من در مورد مسائل شخصی دیگران مثل رنگ مو، چاق و لاغر بودن، سایز بینی، نوع پوشش، اظهار نظر کنم و هر چی از دهنم در اومد رو بی فکر در قالب " رُک بودن " به دیگران توهین کنم...!

بین رُک بودن و گستاخ بودن یک مرز خیلی باریکی وجود داره که باید بلد باشی!

مشکل هم از اونجایی شروع شد که اشتباه یاد گرفتیم معنایِ رُک بودن رو!